Chemia - zestaw 11 plansz

Zestaw zawiera 11 plansz o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą metalową z zawieszką.
Doskonały do pracowni chemicznej.

Zawartość zestawu:

1. Budowa atomu
2. Elektroliza
3. Klasyfikacja związków nieorganicznych
4. Korozja metali
5. Orbitale elektronowe
6. Produkcja stali i żeliwa
7. Przeróbka ropy naftowej
8. Rozpad promieniotwórczy
9. Struktury krystaliczne
10. Substancje chemiczne i mieszaniny
11. Wiązania chemiczne

Dodatkowo na zamówienie:

12. Układ okresowy pierwiastków
13. Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków