Język Polski - Fleksja

Zestaw 5 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
Dla wszystkich szkół.

Zawartość zestawu:

1. Czasownik / Zaimek
2. Rzeczownik / Deklinacja rzeczownika
3. Liczebnik / Przymiotnik
4. Przyimek / Części mowy
5. Przysłówek / Wykrzyknik