Język Polski - Literatura

Zestaw 8 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
Dla wszystkich szkół.

Zawartość zestawu:

1. Główne gatunki liryki / Główne gatunki epiki
2. Budowa dramatu / Główne gatunki dramatu
3. Budowa powieści / Rodzaje powieści
4. Retoryczne środki stylistyczne / Środki stylistyczne
5. Epoki literackie / Epoki literackie
6. Podział rymów / Układ rymów
7. Podział literatury / Rodzaje i gatunki literackie
8. Sinusoida Krzyżanowskiego