Język Polski - Ortografia

Zestaw 6 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
Dla wszystkich szkół.

Zawartość zestawu:

1. Nazwy miejscowe i wyrazy od nich pochodne / Słowotwórcza budowa wyrazu
2. Pisownia ó / Pisownia u
3. Pisownia ż / Pisownia rz
4. Pisownia ch i h / Pisownia ż i sz po spółgłoskach
5. Pisownia NIE z różnymi częściami mowy / Pisownia NIE z różnymi częściami mowy
6. Kropka w skrótach i skrótowcach / Skrótowce