Język Polski - Składnia

Zestaw 5 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
Dla wszystkich szkół.

Zawartość zestawu:

1. Wypowiedzenie / Związek składniowy
2. Zdania złożone podrzędnie / Zdania złożone współrzędnie
3. Podmiot / Dopełnienie
4. Okolicznik / Przydawka
5. Części zdania / Orzeczenie