Bezpieczne dziecko

Zestaw zawiera 4 plansze o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorowa listwą metalową z zawieszką.
Plansze przeznaczone są dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Treścią plansz są sytuacje pokazujące zagrożenia i niebezpieczeństwa w jakich mogą znaleźć się dzieci w domu, w szkole, podczas wypoczynku lub w drodze do szkoły.

1. Dbaj o swoje bezpieczeństwo
2. Uwaga, niebezpieczne mikroby
3. Uwaga, wysokie napięcie
4. Zabawy z ogniem