Zestaw 8 plansz dydaktycznych z zawieszkami do nauki religii (35 cm x 50 cm)

Tematyka plansz:

1. Rok liturgiczny
2. Triduum paschalne
3. Trzy Osoby Boskie
4. Historia zbawienia
5. Części Mszy Świętej
6. Szaty liturgiczne
7. Kolory szat liturgicznych
8. Dary Ducha Świętego