Bogowie starożytnej Grecji i Rzymu

Tablica planszowa 70 x 100 cm.
Lista bogów Grecji i Rzymu z ich atrybutami.