Znaki muzyczne - zestaw 3 tablic planszowych do muzyki 50 x 70 cm

Tematyka plansz:

- pięciolinia
- nazwy nut
- podstawowe klucze