Amperomierz

Amperomierz jest przyrządem pomiarowym do użytku przez uczniów.
Przystosowany jest do pomiaru prądu przemiennego i stałego.
Posiada prostą i czytelną skalę oraz elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowymi przeciążeniami do 15A we wszystkich zakresach (chwilowe do 30A).
Gniazda przyłączeniowe - bananowe f4 mm, wykonane są w wersji bezpiecznej.

Dane techniczne:

Dokładność pomiaru dla pełnego wychylenia: +2%
Zakresy: 0-0.05A, 0-0.5A, 0-5A, AC lub DC
Wymiary: 158 x 108 x 56 mm