Edukacja dla bezpieczeństwa - zestaw plansz

 • Obrona cywilna
  Obrona cywilna
 • Prawo na czas zagrożeń
  Prawo na czas zagrożeń
 • Stan wojenny
  Stan wojenny
 • Stan wyjątkowy
  Stan wyjątkowy
 • Stan klęski żywiołowej
  Stan klęski żywiołowej
 • Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
  Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Wojna i działania wojenne
  Wojna i działania wojenne
 • Podział zagrożeń
  Podział zagrożeń
 • Powódź
  Powódź

Zestaw zawiera 28 plansz o wymiarach 63 x 85 cm.
Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorowa listwą metalową z zawieszką.
Treścią plansz są zagadnienia zawarte w podstawie programowej do nowego przedmiotu obowiązującego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, wprowadzonego od 1 września 2009 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2009 r.

Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej:

1. Obrona cywilna
2. Prawo na czas zagrożeń
3. Stan wojenny
4. Stan wyjątkowy
5. Stan klęski żywiołowej
6. Międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
7. Wojna i działania wojenne

Ochrona przed skutkami różnych zagrożeń:

8. Podział zagrożeń
9. Powódź
10. Postępowanie ludności w czasie zagrożenia powodzią
11. Skażenie
12. Znaki ewakuacyjne
13. Znaki ochrony przeciwpożarowej
14. Znaki ochrony i higieny pracy
15. Terroryzm I
16. Terroryzm II

Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki:

17. Broń masowego rażenia
18. Zabiegi sanitarne
19. Zabiegi specjalne
20. Ochrona płodów rolnych, pasz i zwierząt przed skażeniem
21. Ochrona zabytków

Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach:

22. Transport materiałów niebezpiecznych

Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie:

23. Ostrzeganie i alarmowanie - Sygnały alarmowe

Galeria

Postępowanie ludności w czasie zagrożenia powodzią

Postępowanie ludności w czasie zagrożenia powodzią

Skażenie

Skażenie

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony i higieny pracy

Znaki ochrony i higieny pracy

Terroryzm I

Terroryzm I

Terroryzm II

Terroryzm II

Broń masowego rażenia

Broń masowego rażenia

Zabiegi sanitarne

Zabiegi sanitarne

Zabiegi specjalne

Zabiegi specjalne

Ochrona płodów rolnych, pasz i zwierząt przed skażeniem

Ochrona płodów rolnych, pasz i zwierząt przed skażeniem

Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Transport materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych

Ostrzeganie i alarmowanie - Sygnały alarmowe

Ostrzeganie i alarmowanie - Sygnały alarmowe