Model prasy hydraulicznej

Model składa sie z dwóch cylindrów o różnych przekrojach, połączonych ze sobą elastyczna rurką.
W cylindrach znajdują się ruchome tloki o różnych polach powierzchni.
Wewnątrz cylindrów pod tłokami znajduje się ciecz.
Wykorzystując model udowodnimy, że siły wywierane na tłoki muszą być proporcjonalne do pola ich powierzchni.
Pomoce współdziałające: siłomierz działający na "wcisk".

Wymiary: 300 x 265 x 100 mm
Ciężar: 0,70 kg