Język polski

Sortuj wg:
 • Jezyk Polski - Fleksja 1.jpg

  Język Polski - Fleksja

  Zestaw 5 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
  Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
  Dla wszystkich szkół.

  Zawartość zestawu:

  1. Czasownik / Zaimek
  2. Rzeczownik / Deklinacja rzeczownika
  3. Liczebnik / Przymiotnik
  4. Przyimek / Części mowy
  5. Przysłówek / Wykrzyknik
 • Jezyk Polski - Literatura 1.jpg

  Język Polski - Literatura

  Zestaw 8 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
  Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
  Dla wszystkich szkół.

  Zawartość zestawu:

  1. Główne gatunki liryki / Główne gatunki epiki
  2. Budowa dramatu / Główne gatunki dramatu
  3. Budowa powieści / Rodzaje powieści
  4. Retoryczne środki stylistyczne / Środki stylistyczne
  5. Epoki literackie / Epoki literackie
  6. Podział rymów / Układ rymów
  7. Podział literatury / Rodzaje i gatunki literackie
  8. Sinusoida Krzyżanowskiego
 • Jezyk Polski - Ortografia 1.jpg

  Język Polski - Ortografia

  Zestaw 6 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
  Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
  Dla wszystkich szkół.

  Zawartość zestawu:

  1. Nazwy miejscowe i wyrazy od nich pochodne / Słowotwórcza budowa wyrazu
  2. Pisownia ó / Pisownia u
  3. Pisownia ż / Pisownia rz
  4. Pisownia ch i h / Pisownia ż i sz po spółgłoskach
  5. Pisownia NIE z różnymi częściami mowy / Pisownia NIE z różnymi częściami mowy
  6. Kropka w skrótach i skrótowcach / Skrótowce
 • Jezyk Polski - Skladnia 1.jpg

  Język Polski - Składnia

  Zestaw 5 tablic dydaktycznych o wymiarach 63 x 85 cm.
  Plansze są dwustronnie foliowane, wzmocnione kolorową listwą z metalową zawieszką.
  Dla wszystkich szkół.

  Zawartość zestawu:

  1. Wypowiedzenie / Związek składniowy
  2. Zdania złożone podrzędnie / Zdania złożone współrzędnie
  3. Podmiot / Dopełnienie
  4. Okolicznik / Przydawka
  5. Części zdania / Orzeczenie
 • 42_mitologia.jpg

  Mitologia w naszym języku - tablica planszowa 70 x 100 cm

  Przykłady dzisiejszych powiedzeń zaczerpniętych z wiedzy o mitologii greckiej.
 • Rozbior gramatyczny i logiczny zdania - tablica magnetyczna 1.jpg

  Rozbiór gramatyczny i logiczny zdania - tablica magnetyczna

  Tablica magnetyczna, suchościeralna z ruchomymi elementami magnetycznymi (części mowy, części zdania, pytania), do mocowania magnesami do tablicy szkolnej z przyborami do pisania.