Nauczanie zintegrowane, początkowe

Sortuj wg:
 • 42_zm.jpg

  Pojęcia matematyczne - liczmany

  Pomoc do kształtowania pojęć matematycznych w nauczaniu przedszkolnym została tak pomyślana by dostarczyła dzieciom odpowiedniej liczby konkretnych doświadczeń, w których będą się one mogły uczyć prawidłowego myślenia matematycznego.
  Dzieci manipulując cyframi, znakami i liczmanami nauczą rozróżniać się cyfry, znaki matematyczne oraz figury.
  Zestaw liczmanów pomoże dziecku zrozumieć pojęcie zbioru oraz stosunki ilościowe zachodzące między zbiorami.
  Nauczy dzieci rozwijania orientacji w układaniu elementów na płaszczyźnie (np. określenie położenia liczmanów).
  Figury geometryczne umieszczone na kartonikach pozwolą dzieciom dostrzegać podobieństwa i różnice w liczmanach, nauczą rozróżniać kształty figur geometrycznych, oceniać wielkości liczmanów w stosunku do siebie.
  Manipulując kartonikami, dzieci nauczą się posługiwać liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  Cyfry i znaki matematyczne pomogą poznać dzieciom symbole graficzne liczb oraz znaki matematyczne dzięki którym będą mogły układać działania matematyczne.
  Korzystne jest również to, że dzieci manipulując kartonikami, uczą się samodzielności i wyrabiają sprawność rąk.
  Pomoc do kształtowania pojęć matematycznych w nauczaniu przedszkolnym udoskonali pracę nauczyciela, przyczyni się do wyciągania logicznych wniosków oraz pomoże w realizacji wielu treści programowych.
 • 41_kalendarz.jpg

  Kalendarz dydaktyczny - tablica 70 x 100 cm

  Tablica owymiarach 70 x 100 cm, z 129 ruchomymi elementami na własnych magnesach.
 • 04_grafy[1].jpg

  Matematyka w klasie 1-3 - tablica dwustronna 70 x 100 cm

  Tablica dwustronna 70 x 100 cm.
  Doskonała do nauczania i ćwiczeń utrwalających z matematyki w klasach 1-3.
  Idealnie współpracuje z identyczną tablicą dla ucznia o wymiarach 25 x 35 cm.
  Korzystając z obu tablic można więcej czasu przeznaczyć na ćwiczenia.
  Cenną zaletą tych tablic jest możliwość wielokrotnego ich wykorzystywania bez zmiany podkładu oraz łatwość dokonywania korekty. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci, które mają różnego rodzaju trudności.

  Tablica zawiera:

  - tabelki funkcyjne
  - grafy strzałkowe
  - drzewka
  - oś liczbową
 • Zestaw 6 tablic obustronnych ze szlaczkami.jpg

  Zestaw 6 tablic obustronnych ze szlaczkami

  Zestaw 6 tablic obustronnych ze szlaczkami o wymiarach 17,5 x 25 cm.
  Możliwość rysowania zygzaków, różnych linii i figur oraz elementów literopodobnych o różnym stopniu trudności.
  Mieszczenie się w liniach zbliża dziecko do pisania liter.
  Na drugiej stronie tablicy można kreślić własne figury, ozdoby, linie lub wymyślać inne ciekawe zabawy w kreśleniu.
 • 03_pisanie[1].jpg

  Zestaw tablic obustronnych do początkowej nauki pisania

  Zestaw 12 tablic obustronnych do początkowej nauki pisania owymiarach 17,5 x 25 cm.
  Na 12 tablicach znajdują się 24 małe i wielkie litery, z wyraźnie zaznaczonym miejscem rozpoczęcia i kierunkiem kreślenia.
  Każda litera ma 3 wielkości z czego po dwie są w liniaturze.
 • 05_sylaby[1].jpg

  Zestaw 3 tablic obustronnych z sylabami

  Zestaw 3 tablic obustronnych z sylabami o wymiarach 17,5 x 25 cm.
  144 przykłady łączeń spółgłoski z samogłoską.
  Tablice zawierają w liniaturze 144 przykłady łączeń spółgłoski z samogłoską, oraz miejsce na samodzielne ćwiczenia w pisaniu.
  Można także wykorzystać je do ćwiczeń w tworzeniu nowych wyrazów.